mounthotel
0%
palm palm

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ З НАДАННЯ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА УМОВИ
1.1. Договір приєднання до договору публічної оферти з надання готельних послуг – це договір, умови якого встановлені Виконавцем у договорі публічної оферти з надання готельних послуг, який може бути укладений лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого договору публічної оферти з надання готельних послуг в цілому, через оплату рахунку з надання готельних послуг, який було виставлено Виконавцем. Замовник не може запропонувати свої умови договору.
1.2. Момент укладення договору приєднання – це момент проведення Замовником оплати рахунку з надання готельних послуг, який було виставлено Виконавцем та зарахування вказаних коштів на поточний рахунок Виконавця або внесення вказаних коштів у касу Виконавця.
1.3. Готельна послуга – дії Виконавця з розміщення Замовника або Гостя шляхом надання будинку (місця) для тимчасового проживання в Mount hotel, що знаходиться за адресою: Україна, Львівська область, Стрийський район, смт. Славське, вул. Устияновича,  а також інша діяльність, пов’язана з розміщенням та тимчасовим проживанням.
1.4. Замовник та/або Гість (гості) – особа(и), яка(і) скористається(ються) або фактично скористалася(лися) готельними послугами. У випадку, якщо особа гостя/гостей відрізняється від особи Замовника, Замовник особисто несе відповідальність за будь-які дії/бездіяльність Гостей, що скористалися послугами відповідно до цього Договору на підставі бронювання, здійсненого Замовником.
1.5. Послуги включають послуги з тимчасового проживання та розміщення, обслуговування будинків тощо, включені у вартість бронювання (Основні послуги) та інші послуги, пов’язані з тимчасовим проживанням та проживанням, але не включені у вартість будинку (Додаткові послуги), зокрема послуги трансферу, чану та інші подібні послуги, які можуть надаватися Виконавцем.
1.6. Замовлення послуги – це письмовий запит, поданий Замовником на надання Послуг, отриманих Виконавцем як оригінал, факсом або будь-яким іншим способом, передбаченим цим Договором.
1.7. Скасування Замовлення (анулювання Замовлення) – це відмова Замовника від послуг, замовлених у Виконавця, в повному обсязі.
1.8. Зміна замовлення – це заміна Замовником замовлених послуг (або їх частин) іншими, включаючи: зміну осіб, для яких Замовлення робиться Замовником; зміна дати реєстрації заїзду або виїзду; перелік послуг та / або додаткових послуг.
1.9. Бронювання будинків – це прийняття Виконавцем від Замовника попереднього бронювання будинків з метою подальшого їх використання для тимчасового розміщення та отримання послуг відповідно до замовлення, поданого Виконавцю.
1.10. Бронювання послуг – це прийняття Виконавцем попередніх замовлень Замовника на отримання послуг відповідно до поданого замовлення.
1.11. День реєстрації – це дата прибуття Замовника (Гостей) до Виконавця.
1.12. День виїзду – це дата від’їзду Замовника (Гостей) від Виконавця.
1.13. Час реєстрації – 15:00. – місцевий час, після закінчення якого Гості реєструються.
1.13. Розрахунковий день (20 годин) – це проміжок часу з 15:00. поточного дня до 11:00 год. наступного дня за місцевим часом.
1.14. Час виселення – 11:00. (за місцевим часом), коли Гість (Гості)/Замовник повинні звільнити номер у день виселення.
1.15. Рання (ранкова) реєстрація – це реєстрація заїзду не раніше ніж за 7 годин до часу реєстрації, яка оплачується додатково. Вартість ранньої реєстрації визначається Виконавцем.
1.16. Пізня реєстрація виїзду – це виселення не пізніше 4 годин після часу виселення, яке оплачується додатково. Сума визначається Виконавцем.
1.17. «Неприбуття» означає відсутність відмови Замовника отримати замовлені послуги, які були надані в порядку передбачені цією Угодою та / або не прибуття Замовника до зазначеного часу.
1.18. Гарантійний лист – це офіційний лист Замовника, юридична гарантія виконання встановлених зобов’язань Замовника.
1.19. Комерційна таємниця – це будь-яка інформація, що стосується особливостей діяльності Виконавця, способу надання послуг, забезпечення  матеріальної бази Виконавця.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. За цим договором Виконавець зобов`язується надати готельні та інші послуги, зазначені у розділі 1 цього Договору, Замовнику або третім особам –  Гостям, які вказані Замовником відповідно до замовлення на бронювання, в Mount hotel (далі Комплекс), що знаходиться за адресою: Україна, Львівська область, Стрийський район, смт. Славське, вул. Устияновича.
3. ПОРЯДОК ВПРОВАДЖЕННЯ, ЗМІНИ І АНУЛЯЦІЇ ЗАМОВЛЕННЯ ПОСЛУГ
3.1. Послуги, визначені в пункті 1.5 цього Договору, надаються Виконавцем на підставі Замовлення, попередньо поданого Замовником шляхом оформлення бронювання.
3.2. Замовлення (бронювання) послуг Виконавця здійснюється шляхом направлення Замовником замовлення на бронювання послуг Виконавця із зазначенням періоду проживання, дати і часу заїзду та виїзду, кількості осіб і котеджів, прізвища та імені Замовника або Гостей, кількості дітей, та їх віку, тощо через сайт, або у телефонному режимі.
3.3. Після отримання замовлення на бронювання послуг, Виконавець надсилає Замовнику по факсу, месенджери або електронною поштою рахунок для оплати із зазначенням вартості заброньованих послуг.
3.4. Замовник, протягом 1 (однієї) доби з моменту надання Виконавцем рахунку для оплати заброньованих послуг, повинен сплатити суму грошових коштів зазначених в такому рахунку в повному обсязі шляхом безготівкового перерахунку або готівкою, або із застосуванням платіжних карток.
3.5. Після зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, або сплати їх готівкою в касу Виконавця, останній надає Замовнику підтвердження про бронювання.
3.6. Дострокова реєстрація Гостей можлива лише в тому випадку, якщо це передбачено Замовленням та підлягає додатковій оплаті в порядку, передбаченому цим Договором.
3.7. Замовник може скасувати Замовлення бронювання без штрафу, надіславши Виконавцю письмове повідомлення, дотримуючись умов, зазначених у пунктах. 4.7 та 4.8 цього Положення.
3.8. Виконавець має право відмовити у прийнятті Замовлення на бронювання у таких випадках:
 3.8.1. Відсутність вільних котеджів, та / або інших послуг Виконавцем;
3.8.2. Наявність заборгованості Замовника перед Виконавцем за раніше надані послуги.
3.9. У разі оплати послуг Замовником безпосередньо за місцем надання послуг у День реєстрації, така умова повинна бути обов’язково зазначена в узгодженому Замовленні Замовника.
3.10. Умови анулювання та неявки передбачені абзацами. 4.7 та 4.8 цього Договору. Плата за анулювання та неявку застосовується до всіх Замовлень, включаючи Замовлення, оплачені Замовником, та Замовлення, сплачені Окремим Гостем безпосередньо за місцем надання послуг, а також у всіх випадках, коли оплата Замовлення Виконавцю не була забезпеченою іншим способом оплати (тобто відстрочка платежу або гарантія). Замовник сплачує комісію за скасування бронювання та незаїзд.
4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРОН
4.1. Виконавець повинен надавати послуги, бронюючи номери та надаючи Замовнику/Гостям  послуги з проживання, харчування та інші послуги згідно з цим Договором.
4.2. Послуги з проживання надаються Замовнику/Гостям лише за умови пред’явлення паспорта або іншого документа, що засвідчує особу Замовника, як вимагає чинне законодавство.
4.3. Виконавець залишає за собою право проводити відеоспостереження в громадських приміщеннях (ззовні котеджів, прибудинкова територія, тощо) для забезпечення безпеки Замовників, відвідувачів, працівників Виконавця. Вся інформація реєструється, записується на цифровий носій та зберігається. Підписуючи картку розміщення, Замовник/Гість враховує і не заперечує проти того, що використовуються системи відеоспостереження (крім номерів та туалетів) у приміщенні Виконавця.
4.4. Виконавець має право:
4.4.1. Вимагати від Замовника належного виконання його обов’язків, визначених цим Договором.
4.4.2. Відмовити у наданні послуг Замовнику у разі порушення Замовником/Гостями  своїх зобов’язань за цим Договором.
4.4.3. Самостійно встановлювати та змінювати тарифи та ціни на випадок пізнього виїзду наступним чином:
• 50% вартості їх номерів за один (1) розрахунковий день, у разі виселення протягом 4 годин після часу виселення.
• 100% вартості їхніх номерів за один (1) розрахунковий день, у разі виселення більше ніж через 4 години після часу виселення.
4.5. У разі виселення Замовника раніше запланованого Дня виїзду, Виконавець не повертає передоплату за бронювання, зазначену в заявці на бронювання.
4.6. Якщо Замовник перебував в Комплексі протягом менш ніж одного (1) розрахункового дня, він оплачує вартість своїх номерів за один (1) розрахунковий день.
4.7. У випадку, якщо Замовник скасує Замовлення або змінить День реєстрації після 15:00:
4.7.1. більше ніж за 14 днів до дня заїзду буде повернено 100% передоплату;
4.7.2. у разі скасування менш ніж за 14 днів до прибуття та у разі неявки Виконавець не повертає кошти.
4.8. Послуги за цією Угодою, а також збори за анулювання та незаїзд оплачуються Клієнтом за умови виставлення рахунку не пізніше ніж протягом трьох (3) банківських днів після дати виставлення рахунку. Замовлення вважається оплаченим, якщо кошти повністю зараховані на поточний рахунок Виконавця.
4.9. Якщо Замовник порушує процедуру та умови оплати, встановлені цим Договором, Виконавець має право на відшкодування збитків і може припинити надання послуг до моменту сплати боргу.
4.10. Ціни та умови оплати, зазначені в цій Угоді та додатках до неї, є договірними та конфіденційними, вони
включають податки і можуть бути змінені протягом цього терміну лише на підставах, передбачених цією Угодою, положеннями
чинного українського законодавства та домовленостей між Сторонами.
4.11. Оплата послуг, що використовуються Клієнтом / Клієнтами в Комплексі, здійснюється будь-яким способом, що є передбаченим чинним законодавством України.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРОН
5.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання або неналежне виконання спричинене форс-мажорними обставинами. Сторона, яка зіткнулася з форс-мажорними обставинами, зобов’язана письмово повідомити про це іншу Сторону протягом 2 календарних днів з дати настання таких обставин.
5.2. Виконавець звільняється від відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором у випадку порушення Замовником порядку оплати коштів за цим Договором.
5.3. Виконавець не несе відповідальності за будь-яку шкоду, заподіяну Замовнику, якщо така шкода виникла внаслідок невиконання Замовником правил, передбачених цим Договором, а також інших нормативних документів України, включаючи Правила безпеки, протипожежні заходи правила та інші нормативні документи, що стосуються закладів розміщення, громадського харчування, тощо.
5.4. Усі претензії будуть розглянуті Виконавцем лише в тому випадку, якщо Виконавець був проінформований про порушення умов заздалегідь, щоб мати можливість їх усунути протягом наступних 12 годин. Скарги та всі необхідні документи (чеки, квитанції Виконавця, документи, що підтверджують фактичні збитки) надаються Виконавцю не пізніше 3 календарних днів після дати припинення послуги. Скарги, подані з порушенням вимог цієї Публічної пропозиції (угоди), не розглядаються.
5.5. Замовник несе відповідальність за пошкодження майна  Виконавця.
5.6. Усі суперечки, пов’язані з цією Угодою, вирішуватимуться шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується судом відповідно до встановленої юридичної юрисдикції такого спору, визначеної відповідним законодавством України.
6. СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ
6.1. Факт пошкодження та / або знищення майна буде зафіксовано у заяві, складеній та підписаній уповноваженими представниками Виконавця.
7. ІНШІ УМОВИ
7.1. На відносини Сторін, не врегульовані даним договором, поширюються норми діючою законодавства України.
7.2. Цей договір може бути змінений, припинений або доповнений за згодою Сторін. Сторони зберігають за собою право достроково розірвати цей договір в порядку, передбаченому умовами даного договору.
7.3. Сторони визнають, що усі умови даного договору є конфіденційними відомостями, і жодна із сторін зобов’язується не розголошувати умови даного договору будь-яким третім особам.
7.4. Строк дії даного договору визначається Сторонами до моменту повного виконання взятих на себе зобов`язань, а в частині розрахунку – до моменту повного розрахунку між Сторонами.
7.5. Моментом укладення цього договору, є момент укладення між Сторонами договору приєднання до договору на надання готельних послуг, шляхом проведення Замовником оплати рахунку з надання готельних послуг, який було виставлено Виконавцем. При цьому оплата в цілому або в частині послуг за цим рахунком та зарахування вказаних коштів Виконавцем, є підтвердженням з боку Замовника, укладення договору приєднання до договору на надання готельних послуг та прийняття Замовником всіх істотних умов цього договору, в тому числі але не виключно умов щодо ануляції, зміни, та відмови від заброньованих послуг, розмірів штрафів та порядку проживання в Комплексі. Оплата грошових коштів за цим рахунком є акцептом з боку Замовника щодо прийняття пропозиції Виконавця з придбання послуг та їх оплати, яка розміщена на офіційному сайті https://mounthotel.com.ua і є договором публічної оферти Виконавця та містить в собі всі істотні умови надання послуг (ст. ст. 633, 641 и гл.63 Цивільного кодексу України).
8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА ІНФОРМАЦІЯ
8.1. Замовник та/або Гість надають Виконавцю дають згоду на здійснення без обмежень будь-яких дій щодо обробки його персональних даних з метою: – провадження Виконавцем діяльності відповідно до законодавства України; – виконання умов цього Договору; – реалізації та захисту прав Сторін за цим Договором; – виконання інших повноважень, функцій, обов’язків Виконавця, що не суперечать законодавству України та цьому Договору.
8.2. При цьому Виконавець уповноважується здійснювати обробку персональних даних в обсязі інформації, що була/буде отримана Виконавцем від Замовника та/або Гостя особисто, від його представників, від третіх осіб, отримана із загальнодоступних джерел, змінювати/доповнювати персональні дані Замовника та/або Гостя за інформацією третіх осіб, звертатися до третіх осіб для їх перевірки.
8.3. З метою реалізації прав сторін за цим Договором, Замовник та/або Гість надають Виконавцю згоду на аудіозапис/запис телефонних розмов Замовника та/або Гостя з Виконавцем або працівниками Виконавця, фото/відео-зйомку на території Виконавця на магнітний та/або електронний носій та згоду на використання Виконавцем результатів записів/зйомок, у т.ч. як доказів.
8.4. Без отримання додаткової письмової згоди та окремого повідомлення, Замовник та/або Гість надає Виконавцю згоду поширювати персональні дані Замовника та/або Гостя, здійснювати їх передачу третім особам, у тому числі за межі України, іноземним суб’єктам відносин, або надавати доступ до них третім особам, зокрема: – для забезпечення виконання третіми особами своїх функцій або надання послуг Виконавцю, зокрема, аудиторам, страховим компаніям, посередникам, оцінювачам, та іншим особам, якщо такі функції та послуги стосуються діяльності Виконавця; – при настанні підстав для передачі третім особам комерційної таємниці згідно з законодавством України або відповідно до умов цього Договору; – особам, що надають Виконавцю послуги з організації поштових відправлень, телефонних дзвінків, відправлень SMS-повідомлень, відправлень електронною поштою інформації щодо виконання Договору, інформаційних, рекламних повідомлень та пропозицій щодо послуг Виконавця та/або його партнерів; – особам, що надають Виконавцю послуги зі зберігання клієнтських документів, створення та зберігання їх електронних копій (архівів, баз даних), а також особам, що надають послуги/забезпечують іншу діяльність Виконавця, що не суперечить законодавству України. З урахуванням умов цього пункту, Замовник та/або Гість засвідчує, що він в належній формі та в повному обсязі повідомлений про склад та зміст його персональних даних, що були зібрані Виконавцем, про мету збору його персональних даних та про осіб, яким передаються його персональні дані, а також повідомлений про свої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних». Замовник та/або Гість повідомлений про те, що на сайті https://blackrock.com.ua додатково можливо ознайомитися з цим договором та визначених ним правах суб’єктів персональних даних, передбачені Законом України «Про захист персональних даних».
8.5. Усвідомлюючи обсяг та характер зобов‘язань Виконавця щодо збереження даних банківської картки, Замовник та/або Гість також надає Виконавцю згоду здійснювати збереження інформації про них, що стала відомою Виконавцю у процесі виконання умов Договору.
8.6. Також, Замовник та/або Гість надає Виконавцю згоду на власний розсуд останнього та без обмеження телефонувати, направляти відомості з питань виконання Договору, інші інформаційні, рекламні повідомлення та пропозиції щодо послуг Виконавця, його партнерів за допомогою поштових відправлень, електронних засобів зв’язку, SMS – повідомлень, з використанням мобільного зв‘язку або мережі Інтернет тощо на поштові адреси, адреси електронної пошти, номери телефонів, що надані Замовником та/або Гостем Виконавцю (зазначені в будь-яких документах) або стали відомі Виконавцю іншим чином.
8.7. Надаючи Виконавцю згоду на вищезазначених умовах, Замовник та/або Гість усвідомлює та погоджується, що передача банківської або комерційної таємниці, іншої інформації з обмеженим доступом та/або обробка персональних даних Замовника та/або Гостя може здійснюватися, зокрема, із використанням різних засобів зв‘язку, мережі Інтернет, а також третіми особами, у тому числі за межами України та/або іноземними суб’єктами відносин, пов‘язаними з персональними даними. Замовник та/або Гість усвідомлює, що направлена (передана) таким способом інформація може стати доступною третім особам, та звільняє Виконавця від пов‘язаної із цим відповідальності.
+

Search your Room

Обов’язкові поля позначені *